Through the VR Lab we want to promote and stimulate the development, knowledge and functional use of VR and AR.

The VR Lab aims to be:

  1. a (co) working space for VR professionals
  2. a knowledge hub
  3. an experience facility
  4. a community builder
  5. a one-stop shop for clients interested in starting VR initiatives

Working space

We are bringing VR professionals together in a shared workspace enabling them to share knowledge and to make use of hardware provided by the Lab. Most VR companies are small companies small start-ups with limited budgets. But the costs of working with the latest VR hardware are continuously rising with every new headset or VR related peripheral coming available on the market. Furthermore VR development requires a broad scale of competencies that are often not available within a single company. Within the VR Lab forces can be joined to develop VR projects of all sorts and types.

Knowledge hub

Through our connections with research institutes like the Radboud University, the Max Planck Institute and HAN (university of applied sciences) we want to bring together knowledge about the use of VR and the implications on the human behaviour. We will also be working with these institutes to get the subject of VR into their educational program.
We will also provide working experiences through internships for (under)graduate students of the universities.

Experience facility

Businesses and non-profit organizations are struggling to understand the capacities of VR. The VR Lab strives to provide an introduction to VR and immersive experiences to those who did not have the opportunity to dive into a true immersive VR environment yet. For those businesses already working with VR, the Lab provides means to use or try out the latest hardware and installations.

Community builder

(Local) Meetups are an essential part for getting and staying in touch with fellow experts and get deeper insights into the latest developments in the work field. Especially in a fast-moving technology like virtual reality. The VR Lab will be organising meetups so members can get acquainted and get hands-on experience with the latest technologies and hardware available on the market.

To facilitate our activities, we are also considering possible partnerships with relevant soft- and hardware developing companies in the VR field.

Development

Under the VR Lab umbrella we want to enable starting various VR initiatives. VR Lab will act as a main contractor for VR projects for potential customers. VR Lab will utilize the various experts and capabilities that are available through its network for realizing these projects. The focus for our VR projects is on the application of VR outside gaming and entertainment.

Met VR Lab willen wij kennis, ontwikkeling en het functionele gebruik van VR en AR stimuleren en promoten.

Snelgroeiende technologie

VR en AR-technieken veranderen razendsnel en vinden hun weg naar steeds meer bedrijven en instellingen. Door de relatief jonge technologie roept de techniek nog veel vragen op bij potentiele gebruikers. Vragen zoals: wat voegt het gebruik van VR toe aan onze bedrijfsactiviteiten? Welk effect heeft de toepassing van VR op onze klanten? Hoe kunnen we VR inzetten in ons onderwijsprogramma?

Nieuwe toepassingen ontwikkelen

Aan de zijde van ontwikkelaars zetten kleine zelfstandigen en projectteams grote stappen in de realisatie van vernieuwende toepassingen. Vaak lopen zij hierbij echter op tegen allerlei beperkingen. Het ontbreekt hen bijvoorbeeld aan testruimte en ze beschikken in de ontwikkelfase nog niet over de financiële middelen om de nieuwste hardware en software aan te schaffen. Ook missen ze sparringpartners om kennis en ervaring mee uit te wisselen.

Kenniscentrum en VR-gemeenschap

VR Lab opent deuren voor zowel de gebruikers als de ontwikkelaars van VR en AR. VR Lab huurt ruimte in het Nijmeegse Honig gebouw en werkt waar mogelijk samen met software en hardware leveranciers. Hierdoor beschikt VR Lab over de faciliteiten om VR-professionals onder één dak te laten samenwerken en experimenteren. Zo vormt VR Lab door kennisbundeling een kenniscentrum voor iedereen die zich begeeft op het terrein van VR en AR.
Ook kunnen bedrijven die hiermee nog niet vertrouwd zijn een fascinerende VR-ervaring opdoen. Vaak is dit een echte eyeopener en zien bedrijven na afloop beter wat zij met VR kunnen.

VR Lab bouwt ook aan een hechte VR-gemeenschap. Hiervoor organiseert VR Lab regelmatig bijeenkomsten met experts om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen en inzichten en om praktische ervaring op te doen met de nieuwste technologieën.

Connecties met kennisinstituten

Naast technische kennis heeft VR Lab ook verschillende connecties binnen onderwijs- en kennisinstituten zoals de Radboud Universiteit Nijmegen, het Max Planck instituut en de HAN. VR Lab wil een spilfunctie vervullen in het samenbrengen van kennis over het effect van het gebruik van VR op het menselijk gedrag. VR Lab kan de kennisinstituten ondersteunen bij het integreren van VR in educatieve programma’s en hen voorzien van stageplaatsen. Dit stimuleert de synergie tussen technische ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten in het effect van VR op het menselijk gedrag.

Platform voor VR-initiatieven

VR Lab wil een toegankelijk platform zijn dat een stimulerende rol speelt bij het starten van VR-initiatieven. Zo treedt VR Lab op als hoofdaannemer voor potentiele klanten en brengt verschillende experts en onderzoekers uit zijn netwerk samen. Ons enthousiasme voor VR, onze faciliterende rol en het succesvol samenbrengen van kennis maken VR Lab tot een vruchtbare voedingsbodem voor innovatieve VR-projecten.